Logo

Úvod  Krytování strojů  Nosiče kabelů

Nosiče kabelů

Slouží ke krytí energetických kabelů a hadic pro pohyblivé zařízení. Jsou odolné vůči všem kapalinám a mazivům běžně užívaným na obráběcích strojích.

Popis

Jedná se o uzavřený nosič elektrických kabelů z pozinkovaného plechu, který se skládá z nosného profilu a ocelového vodicího pásu, který je spojen s jednou ze čtyř stran tohoto profilu. To umožňuje ohyb pouze v jednom směru, a to na stranu ocelového pásu. V ostatních směrech je ohyb profilu vyloučen.

Nosiče kabelů IDEALFLEX vyhovují technicko-bezpečnostním předpisům a odpovídají normám DIN 57113/VDE 0113.

Typy

Nosiče kabelů IDEALFLEX se dodávají ve třech různých kvalitách rozdělených podle požadované rychlosti pohybu.

  • kvalita RM (pro malou rychlost pohybu) do 20 m/min IDEALFLEX s ocelovým vodicím pásem lepeným speciálním lepidlem
  • kvalita RS (pro střední rychlost pohybu) 20–50 m/min IDEALFLEX s ocelovým vodicím pásem lepeným speciálním lepidlem
  • kvalita RV (pro vysokou rychlost pohybu) nad 50 m/min IDEALFLEX se syntetickým vodicím pásem lepeným speciálním lepidlem

Nosiče kabelů mohou být dodávány jako jednoduché nebo dvojité (tzv. tandemy).

Upevnění

Na obou koncích profilu jsou přibodovány nebo přinýtovány příruby, které mají několik způsobů uchycení – viz technické informace.

Kabely a hadice, které jsou v profilu volně uloženy, se musí upevnit k oběma koncům nosiče. Aby byla zajištěna co možná největší životnost kabelů IDEALFLEX, je nutné při větších délkách zajistit jeho podepření nebo vedení v kanálu. Délka kanálu by měla být rovna alespoň polovině délky zdvihu. Nejvhodnější upevnění konce nosiče kabelů je v polovině dráhy zdvihu. Tímto dosáhneme nejkratší možné délky nosiče a nejnižší ceny.

Při výběru typu kabelů IDEALFLEX počítejte s rezervou 10 % na Ø kabelu. Pro vedení kabelů, kde je třeba, aby byly tyto kabely vedeny odděleně, je možné zvolit dvojitý nosič, který je upevněn na jednom vodicím pásu. Nosiče energetických přívodů z oceli jsou od sebe vzdáleny 5 mm.

Poloměry ohybu jsou uvedeny v tabulce rozměrů. V případě pochybností lze zvolit nejbližší možný vyšší poloměr ohybu. V případě, že nelze přizpůsobit tento poloměr doporučeným hodnotám, lze stanovit přibližnou hodnotu poloměru ohybu jako 8–10násobek vnějšího průměru kabelů.

Vysvětlivky kódového označení kabelů IDEALFLEX pro objednávku:

85 J 165 RM X1-2000 H

85typ IDEALFLEX
Jtyp nosiče: J – jednoduchý, D – dvojitý (tandem)
165poloměr ohybu R
RMrychlost pohybu (do 20 m/min)
Xhorní příruba (čelní)
1spodní příruba (standardní)
2000délka Lc
Hpracovní poloha (H – horizontální)

Ke stažení

Nosiče kabelů – technické informace

 Prospekt – nosiče kabelů (847 kB, Adobe Acrobat dokument) (PDF, 60 kB)

 

vyrobila Omega Design