×
Zavolejte nám
+420 517 321 011
Napište nám

Slouží ke krytí energetických kabelů a hadic pro pohyblivé zařízení. Jsou odolné vůči všem kapalinám a mazivům běžně užívaným na obráběcích strojích.

Specifikace

Jedná se o uzavřený nosič elektrických kabelů z pozinkovaného plechu, který se skládá z nosného profilu a ocelového vodicího pásu, který je spojen s jednou ze čtyř stran tohoto profilu. To umožňuje ohyb pouze v jednom směru, a to na stranu ocelového pásu. V ostatních směrech je ohyb profilu vyloučen. 
Nosiče kabelů IDEALFLEX odpovídají normám DIN 57113/VDE 0113.

Typy

Nosiče kabelů IDEALFLEX se dodávají ve třech typech rozdělených dle požadované rychlosti pohybu. 

  • RM (pro malou rychlost pohybu) do 20 m/min IDEALFLEX s ocelovým vodicím pásem lepeným speciálním lepidlem
  • RS (pro střední rychlost pohybu) 20–50 m/min IDEALFLEX s ocelovým vodicím pásem lepeným speciálním lepidlem
  • RV (pro vysokou rychlost pohybu) nad 50 m/min IDEALFLEX se syntetickým vodicím pásem lepeným speciálním lepidlem

Nosiče kabelů mohou být dodávány jako jednoduché nebo dvojité (tzv. tandemy).

Upevnění

Na obou koncích profilu jsou přibodovány nebo přinýtovány příruby, které mají několik způsobů uchycení – viz technické informace.

Kabely a hadice, které jsou v profilu volně uloženy, se musí upevnit k oběma koncům nosiče. Aby byla zajištěna co možná největší životnost kabelů IDEALFLEX, je nutné při větších délkách zajistit jeho podepření nebo vedení v kanálu. Délka kanálu by měla být rovna alespoň polovině délky zdvihu. Nejvhodnější upevnění konce nosiče kabelů je v polovině dráhy zdvihu. Tímto dosáhneme nejkratší možné délky nosiče a nejnižší ceny.

Při výběru typu kabelů IDEALFLEX počítejte s rezervou 10 % na Ø kabelu. Pro vedení kabelů, kde je třeba, aby byly tyto kabely vedeny odděleně, je možné zvolit dvojitý nosič, který je upevněn na jednom vodicím pásu. Nosiče energetických přívodů z oceli jsou od sebe vzdáleny 5 mm.

Poloměry ohybu jsou uvedeny v tabulce rozměrů. V případě pochybností lze zvolit nejbližší možný vyšší poloměr ohybu. V případě, že nelze přizpůsobit tento poloměr doporučeným hodnotám, lze stanovit přibližnou hodnotu poloměru ohybu jako 8–10násobek vnějšího průměru kabelů.

Kódové označení kabelů IDEALFLEX pro objednávku:

85 J 165 RM X1-2000 H

85 typ IDEALFLEX
J typ nosiče: J – jednoduchý, D – dvojitý (tandem)
165 poloměr ohybu R
RM rychlost pohybu (do 20 m/min)
X horní příruba (čelní)
1 spodní příruba (standardní)
2000 délka Lc
H pracovní poloha (H – horizontální)

Ke stažení

Nosiče kabelů - technické informace.pdf
Nosiče kabelů - technické informace
Prospekt – nosiče kabelů.pdf
Prospekt – nosiče kabelů
Zákaznické centrum +420 517 321 024

O naše klienty pečujeme s maximálním úsilím.
Máte-li dotaz, podnět nebo připomínku,
neváhejte nás kontaktovat.