Logo

Úvod  O společnosti  Firemní kultura  Etický kodex

Etický kodex

Etický kodex je seznam základních pravidel, která když budeme všichni dodržovat, dosáhneme lepších mezilidských vztahů a vybudujeme stabilní společnost, která bude poctivým partnerem pro všechny zákazníky, zaměstnance i dodavatele. Naše týmová práce je základem úspěchu u zákazníka.

Vztahy k zákazníkovi

 • Nás a naše rodiny živí zákazník. Dívám se na výsledek své práce jeho očima.
 • Zákazník je pro nás na prvním místě, usiluji o naplnění jeho očekávání; při všech jednáních uplatňuji korektnost, zdvořilost a vstřícnost.
 • Co slíbím, to dodržím.
 • Nepřijímám dary, služby a jiná zvýhodnění, které ovlivňují moje rozhodování.

Hlavní zásady

 • Kvalitní produkce je to jediné, co nás všechny živí.
 • Pracuji tak, jako bych pracoval pro sebe, zákazník i spolupracovníci to ocení.
 • Žiji jen tehdy, když žije tým, podporuji tým, tým podpoří mne.
 • Jsem ochoten udělat něco navíc.
 • Pracuji ve shodě se zákony, předpisy a vnitřními normami firmy.
 • Chráním majetek firmy a zajišťuji jeho účelné používání.
 • Činnosti, které poškozují firmu, poškozují nás všechny, toho jsem si vědom.

Komunikace

 • Respektuji své spolupracovníky. Komunikaci s nimi vedu vždy tak, abych napomohl řešit konkrétní situace ve prospěch celého týmu a zákazníka. (Náš společný zájem je výš než můj momentální osobní prospěch. Nikdy nenapadnu svého partnera v komunikaci osobně).
 • Podporuji otevřenou komunikaci. Vím, že naslouchání partnerovi v komunikaci je minimálně tak důležité jako vyjadřování vlastních názorů.
 • Nepřipouštím chování odporující pravidlům etického chování a udržuji jasné pracovní vztahy.
 • Nebojím se přiznat svou chybu. (Přiznání chyby vždy uspoří mnoho energie při hledání její příčiny. Vždy si vážíme toho, kdo to dokáže. Spolupracovníci rychle rozpoznají, kdo má tendenci své chyby skrývat různými výmluvami.)
 • Ochotně předávám informace a své zkušenosti spolupracovníkům. Partnera neuvádím v omyl.

Kvalita

 • Zákazníky a dodavateli jsme si navzájem, svěřené činnosti plním bez vyzvání, včas a předávám práci hotovou napoprvé na 100 %. (jestliže nepředám svou práci hotovou, neodvedl jsem svůj díl práce, tedy nesplnil svou zodpovědnost. Mí spolupracovníci se na splnění mého úkolu spoléhali a několik kolegů musí pak operativně řešit, jak napravit a dohnat nesplněný úkol. Vzniká chaos.)
 • Nepředám nekvalitní práci k dalšímu zpracování a také, v zájmu kolektivu, vždy upozorním na nekvalitní práci, kterou vidím. (pokud se pokračuje dalšími operacemi na zmetku, výrazně se zvyšuje naše škoda a současně snižuje šance dodat kvalitní výrobek včas)
 • Jsem si vědom toho, že každá reklamace poškozuje našeho zákazníka i naši společnost finančně, ale také kazí naše jméno u zákazníků a ohrožuje pracovní místo mé i mých kolegů.

Konkurence

 • Konkurenční výhodou je stále kvalitnější výkon, svědomitost a odpovědnější přístup.

Životní prostředí

 • Dodržuji pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a ochrany životního
  prostředí.
 • I při práci mám na paměti ochranu přírody.

Ve Vyškově dne 14. 9. 2009

Ke stažení

 

vyrobila Omega Design