×
Zavolejte nám
+420 517 321 011
Napište nám

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost je základem naší firemní kultury. 
Společnost HESTEGO a.s. si plně uvědomuje společenskou odpovědnost nejen vůči svým zákazníkům a dodavatelům, ale také vůči vlastním zaměstnancům a širší veřejnosti. Zároveň nezapomínáme ani na město, ve kterém sídlíme, a proto zde podporujeme řadu subjektů a některé významné společenské, kulturní nebo sportovní akce pořádané městem.

Podpora zdravotně a sociálně handicapovaných lidí

Našim stěžejním partnerem v této oblasti je sdružení Piafa Vyškov, z.ú. Posláním tohoto sdružení je pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování se do společnosti. Ročně se věnují více než pěti stům klientů.
Společnost HESTEGO a.s. toto sdružení sponzoruje od roku 2008. Pomáháme mu nejen finančně, ale pořádáme například dobrovolnické brigády, kdy naši zaměstnanci ve svém volném čase pracují na údržbě celého areálu budov, jízdárny a výběhů pro koně. Ve spolupráci se sdružením Piafa pořádáme každoročně také Den dětí pro naše zaměstnance.

Podpora odborného vzdělávání

Rozvoj kreativity a technických dovedností považujeme za velice důležitý, a proto v tomto směru podporujeme naši školskou soustavu od mateřských škol až po školy vysoké.  Několik školek jsme pomohli vybavit polytechnickými stavebnicemi. Pro žáky základních škol pořádáme exkurze do výroby, kde mohou vidět naše moderní technologie. Pravidelně také v rámci veletrhů vzdělávání a pracovních příležitostí pomáháme s náborem žáků na technicky zaměřené střední školy. Velmi úzce spolupracujeme se SOŠ a SOU Sochorova Vyškov, která nabízí studijní obory z oblasti strojírenství. Poskytujeme studentům možnost vykonávání odborných praxí a finančně podporujeme rozvoj školy.  Studenty vysokých škol zapojujeme v rámci stáží do realizace našich projektů například v oblasti vývoje a výzkumu. Řada našich specialistů se také podílí na jejich bakalářských a diplomových pracích. Pro absolventy středních i vysokých škol máme nabídku zajímavých pracovních příležitostí.

Podpora sportu a společenského života v regionu

HESTEGO se aktivně zapojuje také do života vyškovského regionu. Podporujeme některá sportovní sdružení (např. AK AHA Vyškov, Basket Vyškov aj.), charitativní akce (např. Běhám a pomáhám), kulturní akce (např. Zpívejfest) a projekty sociálních automobilů (např. Oblastní charita Vyškov, Paprsek aj.).
Partnery v oblasti CSR si pečlivě vybíráme. Rozhodli jsme se soustředit svou pomoc pouze do těch subjektů, u nichž vnímáme vize a velké nadšení pro vykonávanou práci a velkou perspektivu dalšího rozvoje. Jsme příznivci myšlenky švédského ekonoma Jonase Ridderstraleho: „Je lepší být někým pro někoho než nikým pro všechny.“