×
Zavolejte nám
+420 517 321 011
Napište nám

Publicita a dotace

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Všechny níže uvedené projekty jsou financovány z fondů Evropské unie:

Národní plán obnovy

FVE HESTEGO o instalovaném výkonu 198, 72 kWp

 

 

ENERGETICKY EFEKTIVNÍ KRYTOVÁNÍ 2 (E2K2): LAMELOVÝ KRYT S PRUŽNĚ VÁZANÝM POHYBEM A TELESKOPICKÉ KRYTOVÁNÍ S FLUIDNÍ PODPOROU

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026892

Předmětem projektu je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledkem bude 4x funkční vzorek a 2x užitný vzor. Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových funkčních vzorků a užitných vzorů konkurenceschopných na světových trzích

 

 

SMART HESTEGO - Parametrizace nových produktů a automtatizace procesu vývoje, konstrukce a zavedení do výroby

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024627

Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových funkčních vzorků, ověřených technologií a užitných vzorů skrze PV a EV k vytvoření do určité míry automatizovaného procesu pro realizaci individuálních požadavků zákazníka bez zvýšených nákladů na zakázkovou výrobu.

 

OPPI - EKO-ENERGIE "Efektivnější využití energií ve společnosti HESTEGO a.s."

Podstatou a cílem celého záměru zařazeného do programu Ekoenergie je výrazné snížení energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů v areálu společnosti HESTEGO a.s.

V rámci projektu byly realizovány tyto opatření:

  1. Organizační opatření (tzv. energetický management) – beznákladové opatření
  2. Zpětné využití odpadního tepla z technologie lakovny
  3. Změna vnitřního osvětlení vybraných prostor

 

 

​OPPIK - Úspory energie, výzva III. "Zavedení automatizace na Středisku dělení materiálu společnosti HESTEGO a.s."

Podstatou projektu je zvýšit energetickou účinnost výrobního procesu manipulace a opracování kovového materiálu prostřednictvím automatizace pracoviště dělení materiálu, kde tento proces probíhá. Jedná se o komplexní zvýšení efektivity procesu obrábění a skladování plechů. V rámci projektu došlo k nahrazení zařízení k manipulaci a zpracování plechových dílů plně automatizovaným skladovacím a sortovacím systémem, který zajistí snížení energetické náročnosti procesu o 27,80 %.

 

 

OPPIK - Inovace III. výzva – „Inovace produktového portfolia společnosti HESTEGO a.s.“

Realizací projektu došlo k produktové inovaci určitého produktového portfolia. Došlo také k inovaci jejich výrobního procesu díky pořízení nové technologie. Aktivity projektu budou navazovat na vlastní VaV a poznatky získané ve spolupráci s dalšími subjekty.

 

 

​OPPIK – Úspory energie – Výzva II.  „ Instalace FVE elektrárny na objektu společnosti HESTEGO a.s.“

Předmětem projektu je fotovoltaická elektrárna FVE, která bude připojena k distribuční síti do stávajícího hlavního rozvaděče RH, který je umístěn v hlavní rozvodně objektu.

 

​Program TRIO – projekt č. FV 30379 „Energeticky efektivní krytování pro pokročilé výrobní stroje“

Cílem projektu je dosáhnout ve spolupráci s dalšími účastníky projektu a za přispění formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, stanovených výstupů projektu v rámci segmentu obráběcích strojů.

 

 

​Projekt „Mistři svého oboru“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004622

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň zaměstnanců prostřednictvím podnikového vzdělávání a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Doba realizace projektu: 1. 4. 2017 – 30.9.2019

Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci společnosti HESTEGO a.s. a partnerů s finančním příspěvkem, kterými jsou UNIRON s.r.o. a TIGAS Zlín s.r.o.  Do projektu se zapojí 103 osob, z toho 88 osob překročí hranici bagatelní podpory.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

  1. Specializované IT
  2. Měkké a manažerské dovednosti
  3. Účetní, ekonomické a právní kurzy
  4. Technické a jiné odborné vzdělávání
  5. Interní lektor

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.