×
Zavolejte nám
+420 517 321 011
Napište nám

Naše společnost je od roku 2019 partnerem iniciativy Blue Competence

Naše společnost je od roku 2019 partnerem iniciativy Blue Competence

29.7.2019

Naše společnost je od roku 2019 partnerem iniciativy Blue Competence.

Blue Competence vytváří rámec iniciativ, jejichž nositeli jsou společnosti ze sféry strojírenského průmyslu. Hostitel a účastníci uznávají, že zodpovědné využívání přírodních zdrojů a společenská odpovědnost firem jsou klíčovými součástmi firemní strategie. Tyto principy převádějí do reality prostřednictvím udržitelných produktů, udržitelné výroby a manažerských procesů. Trvalé zlepšování je základem pro pokračující vývoj udržitelných řešení. Naše chápání trendů udržitelného rozvoje je založeno na principech ekonomického úspěchu, poctivosti, respektu a odpovědnosti a zahrnuje společenské, ekologické a ekonomické dimenze. Implementace a zlepšování udržitelných řešení a procesů jsou základními cíli, o které usilujeme.

Výhradním hostitelem iniciativy Blue Competence je německý strojírenský svaz VDMA.  

Účastníky této iniciativy jsou členské organizace VDMA a také CECIMO (evropské sdružení pro spolupráci v průmyslu obráběcích strojů). Členské organizace CECIMO jsou  oprávněny uzavírat dohody o používání ochranné známky Blue Competence se svými členskými firmami.

Členy Blue Competence se mohou stát společnosti, které dále splňují následující podmínky:

Musí být výrobci obráběcích strojů nebo jejich subsystémů a musí být v zemi sídla příslušné asociace ( v ČR SST) aktivní alespoň ve dvou ze tří oblastí tj. konstrukce, výroby a montáže, prodeje.

Musí být členy členského svazu CECIMO.

Díky našemu členství ve Svazu strojírenské technologie, který je členem CECIMO jsme partnerem s oprávněním používat registrovanou ochrannou známku Blue Competence.

Zásady udržitelnosti odvětví strojírenského průmyslu:

Principy strategické:

 • Udržitelnost je klíčovou součástí strategie naší společnosti.
 • Prostřednictvím udržitelných obchodních programů vytváříme solidní hodnoty a zajišťujeme podnikatelský úspěch.
 • Naše technologie a řešení podporují světový udržitelný rozvoj.

Principy operativní:

 • Udržitelné myšlení a jednání je reprezentováno našimi procesy a produkty.
 • Jednáme s ohledem na přírodní zdroje a prosazujeme ochranu klimatu.
 • Naši zaměstnanci jsou naším nejcennějším aktivem. Podporujeme jejich angažovanost a zapojení.
 • Stavíme se za dodržování lidských práv.

Principy kulturní

 • Naše společnost je přirozeným prostředím.
 • Přejímáme odpovědnost za svůj region.
 • To, co slíbíme, také splníme.

Principy komunikační:

 • Spolupracujeme se všemi účastníky.
 • Transparentně šíříme informace o našich udržitelných aktivitách

Přehled aktualit